LIKE US FOR UPDATES
What HAP Parents Say
“The homeschool program was able to provide him continued education at a time when he needed less stress and pressure in his life” – Dr. Manalo, Alabang, Philippines

“Julianne is enjoying her preschool homeschool work.”-Mr. Domingo, Switzerland

“Although he admits he misses his classmates, overall he is happy with homeschooling.”- Mrs. Patricio, Bacolod,Philippines

"I would recommend homeschooling to everyone."-Ms. Pantaleon, Pasig, Philippines (Ms. Pantaleon's son, graduate of our Deped-accredited program, was admitted in a university in Loyola heights)

"Thank you for providing us a good service I truly appreciate it." - Mrs. Lawi-an, Dubai

"Sa pagaaral gamit ang "homeschooling" ito ang natutunan namin ng mga anak ko, ang mag-aral nang may katuturan. Pinagaaralan namin ang mga bagay bagay na nakakatulong sa tunay na buhay at mga bagay na gusto nila. Wala kaming ginawa kundi magaral, mag-"enjoy" at galingan sa aspeto na yun. Ang "homeschooling" para sa amin ay pag-aaral nang may katuturan at patutunguhan. Natanggap ang mga anak ko sa kolehiyo. Galing sila sa US Program" - Mrs. Alarcon, Cavite, Philippines